Strona główna     ›   Strona główna   ›   Atrakcje   ›   Spływy kajakowe Bobrem   ›  
wizyt wizyt [20418]

Spływy kajakowe Bobrem

Spływy kajakowe Bobrem

Spływy kajakowe

Spływy kajakowe po Bobrze cieszą się coraz większą popularnością wśród wielbicieli tego sportu z całej Europy. Miłośnicy spływów kajakowych z całej Polski coraz częściej wybierają Kotlinę Jeleniogórską na miejsce letnich szaleństw. Odradzają się tradycje uprawiania tej dyscypliny sportu na rzece Bóbr.Bóbr jest lewobrzeżnym dopływem Odry. Jego źródła znajdują się w Czechach, całkowita długość wynosi 271 km, długość dostępnego dla kajaka odcinka od Kamiennej Góry 251 km.

Spadek na szlaku: do Jeleniej Góry około 2,5‰ z Jeleniej Góry do Pilchowic około 6‰, z Pilchowic do Szprotawy około 1,7‰, od Szprotawy do ujścia około 0,8‰. Spadek jest niwelowany licznymi spiętrzeniami. Średni przepływ w rejonie Żagania - 37,8 m3/s.

Na trasie wiele ciekawostek krajoznawczych i obiektów zabytkowych. Szlak urozmaicony krajobrazowo; odcinki przełomowe wśród gór a także śródleśne pośród Borów Dolnośląskich. Na brzegach wiele starych dębów. Na przebycie szlaku potrzeba 9 - 10 dni. Odcinek do Wlenia dostępny jedynie przy wysokim stanie wody, np. wiosną.

251,0
Kamienna Góra, miasto. Warto zwiedzić ruiny zamku, farę (XIII - XV w.), kościół ewangelicki tzw. Kościół Łaski (XVIII w.), kamienice (XVIII w.). Start niedaleko ruin zamku przy moście drogowym za ujściem Zadrnej. Szybki nurt wśród łóz, pojedyncze głazy. Ptaszków, wieś na prawym brzegu. Niewysoki próg; zniszczony jaz; na lewym brzegu pierwsze zabudowania wsi Debrznik. Mostek.
247,2
Most kolejowy. Za nim jaz - przenoska około 30 m.
246,0
Marciszów Górny, wieś na obu brzegach. Mosty drogowy i kolejowy. Sklep na prawym brzegu widoczny z rzeki. Dwa kościoły na prawym brzegu. Bystrze na rozmytym jazie.
242,0
Marciszów, mosty drogowy i kolejowy, za tym drugim dość silne bystrze. Stary most betonowy. Próg około 1 m - mało wody na przelewie, przenoska. Drewniany mostek.
240,0
Marciszów, most drogowy, za nim ujście potoku Zakręt.
238,1
Most kolejowy. Na obu brzegach wieś Ciechanowice. Zburzony jaz. Drewniany most.
236,2
Ciechanowice, most drogowy.
234,5
Ciechanowice, kolejny most. Rozmyty próg, spływać prawym brzegiem. Początek bardzo malowniczego(***) przełomowego odcinka pomiędzy Rudawami Janowickimi a Górami Kaczawskimi. Spadek widoczny, liczne głazy, przemiały, bystrza.
231,9
Miedzianka, most kolejowy, za zakrętem w prawo kolejny most. Mostek drogowy. Za nim skośny próg - można spływać.
228,6
Janowice Wielkie, most drogowy. Na prawym brzegu dwór z XVII - XX w. Warto zrobić wycieczkę pieszą do ruin zamku Bolczów - 30 minut. Jaz, przenoska. Most drewniany.
227,3
Most kolejowy.
224,9
Trzcińsko, most drogowy. Na wprost Sokole Góry, najbardziej charakterystyczna część Rudaw Janowickich. Warto wejść na szczyty Sokolika i Krzyżnej Góry z charakterystycznymi skałkami i zwiedzić ruiny zamku Sokolec
223,0
Trzcińsko, kolejny most. Na lewym brzegu ruiny zamku neorenesansowego z XIX w. w Wojanowie. Wojanów, most dla pieszych. Koniec przełomowego odcinka rzeki. Na prawym brzegu gotycki kościół. Warto też zobaczyć ruiny pałacu z XVII w. w parku na prawym brzegu.
218,5
Wojanów, most drogowy.
216,0
Ujście rzeki Łomnicy z lewej strony. Jaz, przenoska lewym brzegiem. Silne bystrza.
213,1
Dąbrowica, most kolejowy. Próg - spływalny.
212,5
Dąbrowica, most drogowy.
211,1
Grabary, most drogowy. Pod nim próg - można spływać.
207,8
Jelenia Góra, miasto, łukowy mostek dla pieszych. Jaz, przenoska. Most. Elektrownia, kolejny próg, przenoszenie kajaka lewym brzegiem za elektrownię. Most drogowy. W Jeleniej Górze warto zwiedzić pozostałości murów obronnych, zespół zabytkowy rynku z kamienicami podcieniowymi i ratuszem, kościół parafialny z XIV - XVI w. i kościół ewangelicki tzw. Kościół Łaski z XVIII w.
205,8
Ujście rzeki Kamiennej z lewej strony. Wysoki most kolejowy, pod nim silne bystrze. Zaczyna się najpiękniejszy i najtrudniejszy odcinek Bobru, przełom zwany Borowym Jarem. Urwiste skaliste brzegi, zwężenia koryta, głazy i silne bystrza.
203,1
Jaz, z lewej strony odpływ kanału do elektrowni. Przenoska na rzekę 50 m. Odcinek kilkuset metrów do jeziora Modrego trudny (WW III): przy niskiej wodzie szachownice głazów, skaliste progi; przy wysokiej - wysokie fale.
202,5
Budynek elektrowni z lewej strony; początek jeziora Modrego. Mostek dla pieszych, przy nim na lewym brzegu malowniczo położone schronisko "Perła Zachodu". Jaz na końcu jeziora przy elektrowni Bobrowice, przenoska 200 m prawym brzegiem. Stąd dalej można płynąć prawą odnogą do kolejnej elektrowni i obnieść kajak albo - przy wystarczająco wysokim stanie wody - lewą odnogą (starorzeczem): trudno, progi, głazy, na końcu ładna katarakta. Płynąc lewą odnogą nie trzeba obnosić kajaka.
201,6
Siedlęcin, most drogowy. Koniec przełomowego odcinka rzeki. Warto obejrzeć średniowieczną wieżę mieszkalną z najstarszą w Polsce polichromią o tematyce świeckiej z XIV w. oraz kościół parafialny (XIV w.). Nurt nieznaczny, wkrótce jezioro Wrzeszczyńskie.
198,8
Wrzeszczyn, elektrownia. Przenoszenie kajaka lewym brzegiem drogą i ścieżką 200 m. Prąd łagodny, wkrótce ustaje. Jezioro Pilchowickie. Płynąc trzymać się lewego brzegu.
192,8
Pilchowice, zapora wodna. Wysokość zapory 62 m. Daleka przenoska około 500 m. szosą prawą stroną. Przy fabryce tektury kolejny jaz i przenoszenie kajaka. Most stalowy.
190,3
Jaz i zastawka, na prawo kanał. Przenosić na rzekę w lewo przez jaz. Malowniczy acz nietrudny odcinek wśród wzgórz. Z prawej strony kolejna elektrownia w Pilchowicach. Stalowy most kolejowy. Nielestno, most drogowy. Filary zburzonego mostu we Wleniu.
184,6
Wleń, most drogowy. Jaz, przenoska.
183,9
Wleń, kolejny most. We Wleniu warto zwiedzić ruiny zamku z XIII - XIV w., kościół i ratusz. Kamieniste płycizny.

Żródło: http://www.karkonosze.ws, http://www.republika.pl/wuja/bobr.html